Δ Βουρδέρης και ΣΙΑ ΟΕΕ
" Ο γλυκός κόσμος της γεύσης "

Παραδοσιακά προϊόντα σύγχρονων προδιαγραφών

Διεύθυνση Επικοινωνίας

"Δ Βουρδέρης και ΣΙΑ ΟΕΕ"

Υπ' όψιν: Ιωάννας Βουρδέρη
Νικολέικα Αιγίου
ΤΚ : 25100 , ΤΘ : 91
Αίγιο

Ή χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν

Τίτλος *
Όνομα *
Επώνυμο *
Εταιρεία
Διεύθυνση *
Τηλέφωνο
Κινητό
Περιοχή *
Τ.Κ. *
Χώρα *
Υπ' όψιν *
Email Address *
Θέμα *
Μήνυμα *

               

 

Τηλ. επικοινωνίας

(+30) 26910-81208 Πωλήσεις
(+30) 26910-81916 Λογιστήριο

(+30) 26910-81246 Fax

info@vourderis.gr