Δ Βουρδέρης και ΣΙΑ ΟΕΕ
" Ο γλυκός κόσμος της γεύσης "

Παραδοσιακά προϊόντα σύγχρονων προδιαγραφών

 

Μονάδα Παραγωγής

Οι ανάγκες της σύγχρονης παραγωγής και η πολιτική εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της επιχείρησης που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια οδήγησαν το 2008 στη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής μονάδας στα Νικολέικα Αιγίου.

Φωτογραφικό υλικό

 

          

 

Γλυκό του κουταλιού Βουρδέρη...γεύση απόλαυσης που ξέρει.