Δ Βουρδέρης και ΣΙΑ ΟΕΕ
" Ο γλυκός κόσμος της γεύσης "

Παραδοσιακά προϊόντα σύγχρονων προδιαγραφών

 

Φρουί Γλασσέ

                                                  

 

 

 

 

Επαγγελματικές συσκευασίες:

Διαθέτουμε το προϊόν μας σε συσκευασίες των 3 Kg & 12 Kg