Δ Βουρδέρης και ΣΙΑ ΟΕΕ
" Ο γλυκός κόσμος της γεύσης "

Παραδοσιακά προϊόντα σύγχρονων προδιαγραφών

 

Γλυκά κουταλιού

 

 

Επαγγελματικές συσκευασίες:

Διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε πλαστικούς κάδους συσκευασίας 6.5 Kg & 15 Kg.